Certyfikacja BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology, w skrócie BREEAM, jest brytyjskim systemem certyfikacji budynków. Podstawą, na której opiera się ten system są normy europejskie oraz brytyjskie. Podobnie do LEED, jest on wielokryterialnym systemem oceny jakości budynków, który również odgrywa w Europie ogromne znaczenie. Stosowany jest powszechnie przez inwestorów, deweloperów oraz najemców. BREEAM charakteryzuje się tym, iż zwraca uwagę na wiele czynników oddziaływujących na wydajne eksploatowanie budynku, ale nie zapomina o aspektach otoczenia zewnętrznego. W tym systemie ważną rolę odgrywa: efektywność energetyczna i wodna, dostępność do budynku przez użytkowników zmotoryzowanych, jak i pieszych, materiały, z których powstanie inwestycja, zarządzanie budową oraz budynkiem, jakość środowiska zewnętrznego, a także świadoma gospodarka odpadami. Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment). Współpraca między inwestorem, bądź też najemcami, a BRE odbywa się poprzez licencjonowanego BREEAM International Assesora. Asesor ma za zadanie odpowiedni dobór kredytów, nadzór nad dokumentacją opracowywaną na cele certyfikacji, a także informowanie inwestora o stopniowym progresie i ostatecznie doprowadzenie do otrzymania punktów za wybrane kredyty.

Budynki mogą otrzymać certyfikat BREEAM w jednej z niżej wymienionych ocen:

 • Pass
 • Good
 • Very Good
 • Excellent
 • Outstanding

Budynek, który zdobędzie wysoką ocenę jest chętniej wynajmowany przez zagraniczne firmy, które pomimo wyższych kosztów najmu chcą w ten sposób podkreślić swoją świadomość i wykazać swój wkład w ekologię.
Naszą ofertę kierujemy do Inwestorów, jak i do projektantów oraz wykonawców robót. Proponujemy przeprowadzenie certyfikacji jak i również wsparcie dla wszystkich stron zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.
Dzięki certyfikacji budynki są prawie samowystarczalne lub wysoko efektywne. Inwestor w ten sposób zmniejsza choćby rachunki za prąd, wodę, korzystanie z dodatkowych udogodnień technologicznych. Należy budzić wartości związane z ochroną środowiska, by we właściwy sposób kreować przyszły krajobraz, wspierać dążenia do efektywniejszego wykorzystywania terenu i surowców, nie zapominając o przyszłości, w której będzie dane żyć następnym pokoleniom.

W ramach certyfikacji BREEAM proponujemy Państwu:

 • Wsparcie Klienta przy wyborze lokalizacji inwestycji, przedsięwzięcia biorąc pod uwagę profil działalności, zapotrzebowanie oraz wymagania stawiane przez certyfikację;
 • Opracowanie oceny wstępnej – na jej podstawie Klient będzie miał informację, czy budynek nadaje się do certyfikacji, a jeżeli tak to na jakim poziomie, określamy również wstępne koszty samej certyfikacji;
 • Czynny udział BREEAM International Assessor w całym procesie certyfikacji – opiniowanie projektów w trakcie ich opracowywania, wdrażanie rozwiązań zrównoważonego budownictwa, kontrola nad harmonogramem przesyłanie dokumentacji, właściwe przypisanie odpowiedzialnych za poszczególne zakresy robót i pilnowanie prawidłowości i terminowości wykonania;
 • Weryfikacja dokumentacji sporządzonej przez projektantów i wykonawców pod kątem spełnienia wymogów certyfikacji;
 • Przeprowadzenie szkoleń z zasad certyfikacji dla zespołu projektowego, przedstawicieli Klienta, a także wykonawców;
 • Usługa rejestracji projektów w BRE i aplikacji o poszczególne certyfikaty;
 • Pomoc doradcza w wyborze optymalnych opcji, środków i zakresu działań do uzyskania założonego poziomu oceny, oraz przekazanie wskazówek, w jaki sposób należy kierować pozostałe do wykonania działania (specyfikacje przetargowe, organizacja budowy, poszukiwanie materiałów budowlanych) dla uzyskania satysfakcjonującej liczby punktów,
 • Wizyty na budowie w celu sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz potwierdzenia realizacji podlegającej ocenie Asesora,
 • Uzyskanie i przekazanie Klientowi certyfikatu – Interim BREEAM Certificate (Design Stage) wydanego przez BRE lub Final BREEAM Certificate (Post-Construction Stage).

W naszym zespole aktualnie mamy dwie osoby z tytułem BREEAM International Assessor, którzy swoją biegła znajomością języka angielskiego oraz wiedzą dotyczącą systemów wspierają wszystkich uczestników certyfikacji, aby osiągnąć założony na początku cel.