Koordynacja najemców

Usługa koordynacji najemców jest adresowana w szczególności do właścicieli budynków biurowych oraz budynków handlowych. Posiadamy zespół kierowników projektów, którzy prowadzą proces koordynacji najemców we wszystkich jego fazach zaczynając od projektowania po rozpoczęcie użytkowania.
Nierozłączną częścią usługi koordynacji najemców jest minimalizacja kosztów przy zachowaniu wymaganej, jakości i terminowości prac aranżacyjnych, zadowolenie odbiorcy powierzchni, minimalizacja zmian w trakcie realizacji projektu, a także prowadzenie robót zgodnie z aktualnymi przepisami.

W zależności od potrzeb Klientów, oferujemy Państwu szeroki zakres usług, a w szczególności m.in.:

  • Opracowanie standardu jakości wykończenia budynku w zakresie obszarów najmu, a także w odniesieniu do części wspólnych w uzgodnieniu z Klientem;
  • Opiniowanie, tworzenie i zatwierdzanie załączników do Umowy najmu z zakresami robót leżących po stronie wynajmującego i najemcy;
  • Przygotowanie, opiniowanie Umowy najmu;
  • Opiniowanie dokumentacji projektowej opracowanej przez najemców lub koordynacja prac projektowych dla poszczególnych najemców;
  • Opracowanie budżetu na podstawie dokumentacji projektowej oraz cen jednostkowych wynegocjowanych z wykonawcami robót,
  • Nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami na powierzchni najmu (Inspektorzy Nadzoru), koordynacja prac budowlanych;
  • Koordynacja uzyskiwania decyzji administracyjnych do prowadzenia prac budowlanych oraz użytkowania powierzchni najmu
  • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej przygotowywanej przez najemców/ wykonawców, Przekazywanie dokumentacji powykonawczej odpowiednim służbom budynkowym oraz najemcom;
  • Rozliczenie końcowe projektu;
  • Koordynacja i nadzór nad usuwaniem usterek budowlanych.